Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A csúnya írás és a helyesírás nehézségei

2010.07.22

Az íráshoz szükséges képességek

Az óvodáskorban fejlődik a gyermekek finommozgása, rajzoló, színező, írómozdulata, kialakul a helyes ceruzafogás. Fontos óvodai feladat a látási, hallási figyelem, differenciálás, emlékezet, sorrendiség fejlesztése, a mozgásügyesítés, a saját testen, térben, síkban, a papírlapon való tájékozódás kialakítása.

 Az első osztályba lépő gyermeknek, a felsorolt képességek birtokában tökéletesen kell írnia a betűelemeket, betűket, betűkapcsolásokat. Ha viszont valamelyik képesség még nem alakult ki, hiányzik, akkor ez a feladat nehézséget fog jelenteni a gyermeknek.

Ha már kialakult az olvasás és a helyesírás zavara, akkor az erre irányuló terápiának is ki kell egészülnie a vizuális, akusztikus és motoros képességek fejlesztésével.

Optikai gyakorlatok

Megfigyelési gyakorlatok: tárgyak megfigyelése és elmondása emlékezetből, képek leutánzása, megtekintése majd emlékezetből való elmondása, hibás formák, színek felismerése. Betűkkel való játék lehet, hogy a gyermek bekarikázza (nyomozza) az általunk meghatározott betűt, majd a végén megszámlálja, mennyit talált egy adott szövegben.

A szemgyakorlatok: mozgó tárgyak szemmel követése, zseblámpa játék (kövesd a szemeddel a fényt!).

Akusztikai gyakorlatok

Különféle tárgyak, hangszerek hangjának megfigyeltetése. Ezt követően játékosan bekötött szemmel hallgatózás, majd megnevezés vagy rámutatás, hogy mit hallottak. A környező világunk hangjaival történő hallásjátékok (hangkazettákról), emberek, állatok, járművek, a természet hangjainak felismerése.

Megkülönböztetési, sorozatmemória gyakorlatok: több tárgy, hangszer hangját szólaltatjuk meg egymás után, majd ha mind elhangzott, akkor kell a gyermeknek megneveznie (megmutatnia) őket az elhangzás sorrendjében.

Motorikus gyakorlatok

Ezekben a feladatokban a testmozgás kap szerepet. A legfontosabbak az írás, olvasás gyengeségében szenvedőknél a folyamatosan egy bizonyos irányba haladó gyakorlatok, balra, jobbra, felfelé, lefelé. A ritmika, a tánc, mozgási játékok, utánzó gyakorlatok színesíthetik a motorikus gyakorlatokat.

A diszgráfiás gyermekek írása

Az íráshoz szükséges készségek hiányában a gyermek gondokkal küzd. Nem tudja lemásolni a kívánt formát (betűelem, betű), ellenkező irányba, fordítva írja, nem tudja a vonalakat keresztezni. Képtelen a szabályos forma követésére, nem találja a megfelelő vonalközt (nem veszi észre, hogy az egyik vonal vastagabb). Nem tudja megjegyezni a betű formáját, kapcsolódását, a betűk sorrendjét felcseréli.

 Memóriaprobléma esetén diktálás után képtelen felidézni a betűket, illetve a betűk szavakban lévő sorrendjét, betűkihagyással vagy betoldással ír. A hallási és látási észlelés problémái miatt rosszul kapcsolja a betűket (fönt vagy lent kötés, o-a  ó-á), ékezeteket nem érzékel, nem használja az időtartam szabályait, rövid-hosszú magánhangzók (pont vagy vessző), mássalhangzók (kettőzés).

 Magasabb évfolyamon a tanuló írása annyira elnagyolt, felismerhetetlen, olvashatatlan, hogy joggal mondják rá a "macskakaparás" jelzőt.

Az íráskészség fejlesztése

A diszgráfiás gyermekek írását nem lehet csak másolással korrigálni. Fontos a diktálás, melynek sokáig nagyon egyszerű szinten kell mozognia: betűk, szótagok és rövid szavak tollbamondásával, a betűformák, kapcsolások alapos megfigyeltetésével, emlékezetbe vésésével. Később hasznosak a képekről történő szó ill. mondatfogalmazások, mondatbefejezések.

A helyesírási készség fejlesztése

A helyesírási hibák vonatkozásában a magánhangzók és mássalhangzók időtartama, a szavak egybe- és különírása, zöngés-zöngétlen párok (p-b  t-d  ty-gy  k-g  sz-z  s-zs  f-v) leírása terén a legmakacsabbak a tévesztések. Ezek az akusztikus figyelem, differenciáló képesség és emlékezet, az alaktagolás, ritmus (hangokat, szótaghatárokat nem hallja) hibáira utaló jelek. Fontos a képességfejlesztés!

Gyakori hibák a toldalékok helytelen alkalmazása, elhagyása is. Nagyfokú figyelmet kell szentelnünk a mondatok helyesírásának, hiszen a diszgráfiás gyerekek figyelmen kívül hagyják a mondatkezdő nagybetűket, és a mondatvégi írásjeleket. Rendszerint tévesztenek a  "Másképp halljuk, másképp írjuk" típusú feladatokban, valamint a �j� kétféle jelölésénél, utóbbinál nagy szükség van az emlékező-tehetségre.

A fogalmazási készséget rontja a rossz szövegemlékezet. A beszédkészség, a szókincs fejlesztésével párhuzamosan mindig le is kell írattatnunk a gyűjtött szavakat (azonos mondatrészek, szófajok gyűjtése képekről, kérdések segítségével, rokonértelmű szavak, ellentétek gyűjtése, főfogalom alá rendelések, csoportosítások). Mondatokat, szöveget alkottatunk eseményképekről.

Játékötlet

Pozitúrák utánzása

Aranyos kis dalos utánzójátékokat ajánlanék.

 A dalocska szövege: "Áronnak volt hét fia, hét fia, hét fia volt Áronnak. Soha mást nem tettek, csak mindig így tettek�"és itt a vezető mutat egy figurát, amit a többieknek utánozniuk kell. Ez lehet fél lábon ugrálás, keresztbe tett lábbal ugrálás, guggolgatás, szamárfül mutogatás, fej, kéz, lábrázás, stb.

Egy másik talán ismert dalocska: "Előre a jobb kezed, utána hátra, előre a jobb kezed, utána rázzad, utána ugi-bugi, utána forgás, tapsolj egyet pajtás!" És ezt is lehet folytatni a másik kéz, majd a láb, fül, és akár bármely páros testrész felsorlásával, kiváló a jobb és baloldal gyakorlására.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Cialis Euro EllZeno

(EllAmbify, 2019.10.14 13:47)

Child'S Amoxicillin Dose <a href=http://orderviapills.com>viagra</a> Variations In Enzymes In Amoxicillin Overdose Reputable Online Viagra Sales Comprar Cialis Generico Con Garantia